MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG 2017 CỦA TOYOTA THANH XUÂN

01/09/2017 02:00

 1. Mục tiêu môi trường
 1. Đạt ISO 14001:2015
 2. Sử dụng  tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước
 3. Xây dựng môi trường Công ty luôn sạch đẹp
 4. Tiết kiệm năng lượng điện thông qua các biện pháp
 1. Kế hoạch triển khai

STT

Mục tiêu môi trường

Nội dung triển khai

Người thực hiện

Thời gian hoàn thành

1

Đạt ISO 14001:2015

Chuyển đổi từ ISO 14001:2004

sang ISO 14001:2015

Phòng HCNS  Phòng Dịch vụ

Phòng Kinh doanh

Dự kiến khoảng tháng 12/2017

2

Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước

Giảm lượng nước sử dụng trong các công đoạn ( rửa xe, lau chùi, vệ sinh nhà xưởng...)

Phòng HCNS  Phòng Dịch vụ

Phòng Kinh doanh

Hàng tháng

3

100% rác thải phân loại và thu gom tại Công ty. KHÔNG có trường hợp xả dầu, mỡ cặn trực tiếp ra ngoài môi trường.

100% chỉ tiêu liên quan đến nước thải đạt yêu cầu pháp luật

 1. Tập huấn đào tạo theo lịch đào tạo của năm.
 2. Phối hợp cùng đơn vị thu gom rác thải để phân loại cho đúng. (công văn gửi Cty môi trường).

Phòng HCNS  Phòng Dịch vụ

Phòng Kinh doanh

 1. Hàng năm
 2. Tháng 7/2017

4

Tiết kiệm năng lượng điện thông qua các biện pháp

 1. Thống kê thiết bị sử dụng điện toàn Cty.
 2. Thay thế đèn hiệu suất cao. Bằng bóng đèn LED
 3. tăng số lần bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ

Phòng HCNS  Phòng Dịch vụ

Phòng Kinh doanh

 1. Ngày 7,17 và 29 hàng tháng
 2. Tháng 3/2017
 1. Tháng 4 và 11