Hoạt động đảm bảo an toàn "ANZEN FIRST" tại Toyota Thanh Xuân

14/04/2017 02:43

An toàn là trên hết "Anzen First" là khẩu hiệu xuất hiện trong khu vực xưởng sửa chữa tại các Đại lý mà Toyota Tshuso Cooperation có vốn liên doanh hoặc chủ sở hữu.

Với tiêu chí hoạt động đảm bảo AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Toyota Tsusho Cooperation luôn chú trong tới yếu tố AN TOÀN trong mọi Đại lý của mình trên toàn thế giới.

Tại Toyota Thanh Xuân cũng không có ngoại lệ, Khẩu hiệu "ANZEN FIRST"được gắn trên các điểm dễ nhìn thấy tại mọi vị trí trong các xưởng sửa chữa.

Khẩu hiệu ANZEN FIRST được đặt ngay tại lối vào xưởng

Để tăng cường nhận thức của người lao động Toyota Tsusho luôn chú trọng kết hợp lý thuyết gắn liền với các hoạt động thực tiễn. Hằng năm tại các Đại lý của mình, Toyota Tsusho tổ chức các buổi Hội thảo An toàn - Anzen Conference để đảm bảo Người lao động của mình luôn được nhắc nhở về các cách thức thực hiện công việc với tinh thần an toàn là trên hết.

Ngày 20/4 hàng năm đã được chọn làm ngày An toàn tại Toyota Thanh Xuân. Buổi  hội thảo An toàn đầu tiên được tổ chức tại Toyota Thanh Xuân có sự tham dự của Tổng trưởng phòng Dự án - Bộ phận Quản lý An toàn và Môi trường của Toyota Tsusho Cooperation, Chuyên viên quản lý của tập đoàn Tsusho Cooperation, Tổng Trưởng phòng Phòng xe - Khu vực châu Á Thái Bình Dương Toyota Tsusho Cooperation cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Toyota Thanh Xuân.

Toàn cảnh buổi hội thảo An toàn đầu tiên được tổ chức ngày 20/04/2013

Cuộc hội thảo là buổi gặp gỡ để Cán bộ nhân viên từ cấp quản lý đến từng cá nhân người lao động cùng chia sẻ, trao đổi, nhìn nhận và đánh giá các hoạt động hàng ngày nhằm đạt mục tiêu cao nhất trong việc tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh, an toàn, giảm thiểu các nguy cơ rủi ro tiềm ẩn gây tổn hại đến sức khỏe, thậm chí gây thiệt hại đến vật chật và tính mạng con người.

Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Toyota Thanh Xuân cùng ký tên trên lá cờ An toàn - Anzen Flag trong ngày tổ chức buổi hội thảo An toàn được tổ chức lần đầu tiên ngày 20/04/2013

Trong buổi hội thảo về An toàn lần đầu tiên được tổ chức tại Toyota Thanh Xuân, mọi thành viên  tham dự cùng ký tên trên Lá cờ An toàn - Anzen Flag như lời cam kết về việc đã thực sự nhận thức về GIÁ TRỊ của sự AN TOÀN, cũng như cam kết sẽ thực sự lưu tâm đến việc đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất hàng ngày cho chính bán thân, cho gia đình, cho những người xung quanh và cho cộng đồng.

Một ủy ban AN TOÀN - SỨC KHỎE- MÔI TRƯỜNG của Công ty Toyota Thanh Xuân đã được thành lập, có lịch họp định kỳ vào ngày thứ hai cuối cùng hàng tháng để tìm ra các nguy cơ rủi ro tiềm ẩn và đưa ra các biện pháp giải quyết nhằm đảm bảo đảm môi môi trường làm việc AN TOÀN nhất cho người lao động, chính là hành động thiết thực nhất đưa khẩu hiệu "ANZEN FIRST" từ khẩu hiệu đến gần với thực tiễn.