TIN NỘI BỘ

content.title
CUỘC THI PHONG TRÀO CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ 2019
Ngày 04/01/2020, Toyota Thanh Xuân tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Phong trào chất lượng nội bộ 2019 dành cho toàn bộ CBNV. Đây là cuộc thi hàng năm với mục đích nâng khái niệm “Chất lượng” lên một tầm cao mới nhằm đáp ứng sự hài lòng của khách hàng cũng
Đọc tiếp