CHƯƠNG TRÌNH GIỜ VÀNG GIẢM GIÁ

01/04/2017 02:25

Tất cả các xe vào làm bảo dưỡng các cấp định kỳ tiêu chuẩn trong khoảng thời gian từ 13h - 15h hàng ngày sẽ được giảm giá 10% trên tổng giá trị thanh toán trước thuế.

 

Tư vấn dịch vụ
Chăm sóc khách hàng
Yêu cầu hỗ trợ