THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

content.title
Tuyển dụng Kỹ thuật viên sửa chữa chung và Cố vấn dịch vụ
Do nhu cầu sản xuất kinh doanh mở rộng, Công ty Toyota Thanh Xuân tuyển dụng 06 Kỹ thuật viên sửa chữa chung và 02 Cố vấn dịch vụ. Hãy trở thành thành viên của Toyota Thanh Xuân ngay hôm nay bằng cách gửi hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ mail: tuyendung@toyotathanhxuan.com.vn
Đọc tiếp